Home Astrid - Vertrouwenscontacten


Onze vereniging is de afgelopen jaren blijven groeien. Als homeraad doen we er alles aan om toch dat warme en familiaire gevoel te behouden. Zo willen we zo laagdrempelig mogelijk bij al onze bewoners zijn. Dit voor gewone basic vragen, maar ook indien je met iets zit. Gaat het over iets wat op een activiteit van ons is voorgevallen, gewoon tijdens je verblijf op de home of er buiten? Als je nood hebt aan een babbel willen we er voor je zijn. Op deze pagina sommen we even op naar wie je kan gaan en wie openstaat voor een hartelijke babbel. Ook verwijzen we door naar externen indien je je hier beter zou bij voelen.

Home Astrid

De homeraad heeft 2 personen binnen hun groep verkozen om als vertrouwenscontact op de home te zitten. Hierbij werd zowel een man als vrouw gekozen om zo geen extra drempel te creëeren. Tijdens academiejaar 23-24 werden Lore Wauman (kamer 115) en Rémi Morel (kamer 522) aangesteld. Je kan hen steeds bereiken via Messenger, een mailtje (lore.wauman@ugent.be / remi.morel@ugent.be) of door gewoon eens langs te gaan. Wens je liever anoniem een melding te maken, dan kan je dit doen met behulp van deze form

Floor Lemmy

Home Konvent

Het Home Konvent is de overkoepelende organisatie van alle UGent-homes en enkele hogeschoolhomes. Zij stellen jaarlijks ook een vertrouwenscontact aan die open staan voor eender welk bericht, van eender welke bewoner. Tijdens academiejaar 23-24 werd Floor Depaepe aangesteld. Indien je je niet vertrouwd voelt bij Lore of Rémi, of indien het een probleem is dat je liever op een hoger niveau aankaart kan je steeds een berichtje sturen naar hen. Meer info hoe dit juist kan, staat op de website van het Home Konvent: Home Konvent site. Anonieme meldingen zijn hierbij ook mogelijk.

UGent

Ook UGent probeert een kader te voorzien om grensoverschrijdend gedrag te detecteren en sanctioneren. Iedereen heeft andere grenzen, om het even over welk onderwerp het gaat. Het is dan ook belangrijk dat je kan aangeven waar jouw grenzen liggen. Aan de UGent is er een instantie hiervoor opgericht waar je terecht kan om melding te maken indien je grenzen echter overschreden zijn. Alle info over dit Trustpunt kan je vinden op: UGent Trustpunt .Noot: de opgesomde personen werden verkozen voor academiejaar 23-24. In het ideale scenario worden deze aan het begin van het nieuwe jaar geüpdatet. Is dit niet het geval? Stuur dan een berichtje naar de praeses (al dan niet anoniem).